OSTATNÍ

chronologicky

 

Keřský Ondřej z Římovic a Paběnic (+1441) - hejtman sirotčího vojska v bitvě u Lipan 1434, účastník Čáslavského zemského sněmu 1440

 

Bydžovský Marek z Florentina (1540-1612) - mistr Karlovy univerzity a renesanční životopisec. Stěžejní dílo: Svět za tří českých králů.

Nebyl příbuzný, ale mám ho zde, neboť mu můj předek Jiřík Perštejnský z Michle od r. 1588 odváděl pěnežní platby z pronajatých vinic a chmelnic na Bohdalci v Michli, které patřily "Rečkově koleji".

"Przi Swatym Hawle Girzik Perssensky ze wsi Mychel slogil zawdawku 134 (kop míšenských grošů), aby przigaw ge k sobie Mistr Marek Bydzowsky z Floretynu do polowic letha XXXVIII."  nejstarší gruntovní kniha vsi Michle, AHMP

 

Koniáš Antonín (1691-1760) - nehvalně známý jezuitský katazel, pálil "kacířské" knihy na zahradě Křížkova mlýna v Bláhově lhotě, kde tehdy žili moji předkové

 

Mazaný Jan ze Slavětína - rytíř, purkrabí na Strakonicích 1640-1644.

 

Pinkas Adolf Maria (1800-1865) - český politik, radikál, účastník revoluce v letech 1848 - 1849. Autor petice Svatováclavského výboru, odevzdané českou deputací císaři 19.3.1848. Od roku 1861 zemský poslanec. Společný předek Ondřej Němeček, který se r. 1597 zakoupil v Sadské.

 

Přibyl Antonín Karel (1787-1873) - zemský úředník a hejtman jindřichohradeckého okresu. Syn Karla Přibyla, svobodného rychtáře v Římovicích.

 

Rodina Židlických, továrníků a podnikatelů z Karlína - snad Karel spoluzakladatel továrny Kolben a Daněk ve Vysočanech. Někomu z této větve patřil na čas Trojský zámek v Praze.

 

                                            z dopisu jeho tatínka Filipa (1836-1913)

Škarvan Josef (1867-1933) - ředitel Zemské banky

 

 

index z PF UK s podpisy budoucího prezidenta T.G. Masaryka, prof. Rezka a Dr. Heyrovského (otce Jaroslava Heyrovského), 1888

Půlpitel Jan (1868-1939), JUDr. - Ministerský rada v Praze, 1981 okresní hejtman (?).

 

Pirner Vilém (1878-1929) - kandidát na starostu města Plzeň, tajemník Rolnické pojišťovny v Plzni. Muž Anny Šulcové (1876-1937). Zahynul tragicky na řece Úhlavě při zachraňování topící se dcery.

 

Voskovec Jiří (1905-1981) - společný předek Ondřej Němeček, který se zakoupil r.1597 v Sadské.

 

Kubelík Rafael (1914-1996) - společný předek Pavel Kubelík z Maršovic.

 

Petr Karel Ontl (1942-1993) - narodil se do česko-americké rodiny v Praze, do USA emigroval v roce 1949. Pracoval jako kvalifikovaný lektor cizích jazyků, překladatel, fotograf, pečovatel o starší osoby. Posledních 20 let se zabýval budhismem, je autorem povídky: "monkeypots" (opice a láhev).