podpisy panovníků, na které jsem narazil při bádání

 

zdroj: záležitosti velkostatků, záležitosti svobodníků, Stará manipulace, NA Praha.