NĚMEČEK, Fr. Xaver. - Mozartův životopisec

Němeček František Xaver (1766-1849) a rod Němečků-varhaníků ze Sadské – český filozof, pedagog, literární kritik a hudební spisovatel, profesor univerzity v Praze a ve Vídni. Autor prvního knižně vydaného životopisu W.A.Mozarta (1798). Po absolvování pražské univerzity působil jako gymnaziální profesor v Plzni a od 1792 v Praze (doktor filozofie 1800). V l. 1802–20 přednášel (po K.J. Seibtovi) jako řádný profesor na UK teoretickou a praktickou filozofii (logiku, psychologii, metafyziku, přirozenou teologii), a to podle učebnic J.G.H. Febera. Samostatněji zpracoval přednášky z filozofické antropologie (J. Král). Působil rovněž jako knižní cenzor a literární kritik. Stal se také ředitelem pražského ústavu pro hluchoněmé. V r. 1787 se spřátelil s W. A. Mozartem a učil jeho syna Karla. Napsal první Mozartovu biografii Leben des k. k. Capellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Originalquellen (1798, 2. vyd. 1808).

Rod: zajímavý a starý rod sídlící v Sadské od 1597, který se rozdrobil na několik větví. Členové rodu zastávali nejrůznější veřejné funkce. Varhaník Jiří Němeček (1689-1763).

Historii jeho rodu nastínil doc. Josef Štěpán v Genealogických a heraldických listech ČGHS č.3/2011