PŮLPITEL, Vojtěch - konkstruktér

mlýn ve Slupi, 2008

 

Půlpitel Vojtěch (1907-1992) - expert na mlýnská zařízení, technolog ČKD Blansko. Během svého života projektoval mlýnská zařízení v 72 mlýnech po celém Československu, i na Podkarpatské Rusi. Nebyla to jen ČSR, ale i Srbsko, Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Pobaltí, ale i Maďarsko a Brazílie. Spolupracoval s Technickým muzeem v Brně, byl i hlavním projektantem technologie expozice mlynářské techniky ve vodním velkomlýně u Slupi u Znojma, expozice, která je v mlynářském oboru svým pojetím a náplní nejlepší ve střední Evropě.