Genealogické weby ČR.:
 
   
Genea Česká rodopisná komunita
Rodclan Databáze příjmení, o která se zajímají jednotliví návštěvníci webu
MAGEO
Genealogická diskuse I.
Okoun
Genealogická diskuse II.
Genebáze Různé informace a odkazy ke genealogii
ČGHSP Stránky České genealogické a heraldické společnosti v Praze 
   
   
Mapové portály:  
   
Historické mapy Císařské otisky stabilního katastru, Vojenské mapování a jiné
Kontaminovaná místa Letecká mapa ČR z 50. let 20. století
Praha 1938-2007
Letecké snímky Prahy 1938-2007
Mapy Mapy ČR (turistické, historické, letecké)
Google mapy Světové mapy
Arwen Dobruška
Vojenský digitální atlas ČR
   
   
Knihovny:  
   
NKP Národní knihovna
MLP Městská knihovna v Praze
Manuscriptorium Evropská digitální knihovna rukopisů
   
   
Genetika:  
   
www.osel/index.php?clanek=749
Genebáze - DNA uživatelů Česká DNA (začínající databáze)
Genomac Česká společnost provádějící testy DNA
Ysearch Databáze markerů (haplotypů)
ftDNA Haploskupina E3b (A1b1b) podrobně
SMGF
Sorenson Molecular Foundation 
Whit Athey Stanovení haploskupiny
   
   
Vojenství:  
   
VHA Databáze legionářů, VHA
Valka.cz Vše o válečných konfliktech
Seznamy Odboj na Jičínsku
Auschwitz PL Stránky muzea KT Osvětim
KUK Wehrmacht Dějiny rakouské armády
Kriegsarchiv Wien

Válečný archiv ve Vídni

Databáze válečných hrobů

Vojenská pietní místa
 

Databáze válečných hrobů Ministerstva obrany ČR

Spolek pro vojenská pietná místa

   
USA a svět:  
   
Ancestry Genealogický rozcestník, nutná placená registrace
Ellis Island Databáze imigrantů do USA
Family Relatives … vč. českých příjmení
Family Search Mormonská databáze
Landing Ancestry
Dtto, rozsáhlejší nez Ellis Island (?)
SSDI Genealogy
Index zemřelých v USA
World connect Rootsweb
   
   
Stránky badatelů:  
   
Krajníkovi doc. Eduarda Krajníka (Mělnicko)
Vagenknecht.net Jaroslava Vagenknechta (Novopacko)
Krysot Kristiána Richtery (Hořicko)
Lány - Lázně Bělohrad Milady Horákové (Hořicko)
Panství Smiřice Martina Kareše (Smiřicko)
Krouzek.cz Petra Kroužka
www.msgenealogie.wz.cz Martina Šulce - staré
https://michal.cech.sweb.cz/ Michala Čecha (Plzeňsko)

https://rassek.webnode.cz/

Jana Kubáleho (Mladovožicko, svobodníci)

 

Různé:  
   
Kde jsme
Četnost příjmení v ČR, vychází ze statistik MV ČR
MV ČR
MV ČR - Archivnictví (vyhledávání archivních fondů)
CUZK Katastr nemovitostí
O2 Active Telefonní seznam ČR
Šechtl a Voseček Negativy slavného táborského fotoateliéru
Centrum historie Stránky "17. století"
Cemetery Virtuální hřbitovy
Czech Stone Pics Jakási stránka, kde nabízejí fotografie hrobů na Olšanech
www.paleografie.org/UK  Alfa a Omega pomocných věd historických, FF UK

 

CMS Centrum medievistických studií AV ČR a UK (edice pramenů online)
Konskripce Pražské pobytové přihlášky 1850-1914