Ivan Hlaváček

04.10.2010 00:00

"V nejširším slova smyslu pojednává genealogie o charakteru vztahu dvou navzájem nějak souvisejících jevů či faktů, v nejužším slova smyslu o vztahu mezi lidskými jedinci, vyplývajícím z jejich společného rodového původu."

I. Hlaváček