(1988)

01.10.1988 11:22

"V nejširším slova smyslu pojednává genealogie o charakteru vztahu dvou navzájem nějak souvisejících jevů či faktů, v nejužším slova smyslu o vztahu mezi lidskými jedinci, vyplývajícím z jejich společného rodového původu."

I. Hlaváček