Datum: 03.07.2016

Vložil: Pavel VAŇOUT

Titulek: Jan MIKOLÁŠEK

Šlo bezesporu o mimořádnou osobu. Herec Míla SVOBODA,současník a kolega Fr. Filipovského a dalších z divadla Aréna na Smíchově. On se s p. Mikoláškem přátelil a velmi na něho zapůsobil.
Prezident Ant. Zápotocký mu jednou v podvečer urychleně doručil moč k vyšetření. Pan JM ustrnul, neboť konstatoval,že pacient je krátce před koncem. Nešlo však o prezidenta Zápotockého,ale o jeho dceru! Ta do několika týdnů také zemřela na zhoubný proces,který byl před veřejností do posledních chvil tajen. Zajímavé jsou i okolnosti konce pana Mikoláška.

Přidat nový příspěvek